BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา
DuoGuard Burglary & Fire-Resistance Protection
DuoGuard Burglary & Fire-Resistance Protection
นวัตกรรมใหม่ของตู้นิรภัยที่ผสมผสาน ประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน โจรกรรมและป้องกันไฟได้อย่างลงตัว
คุณสมบัติ
ผ่านการทดสอบมาตรฐานการป้องกันโจรกรรม EN1143-1 และ A2P (European Standard)
ผ่านการทดสอบมาตรฐานการกันไฟ EN1047-1 กันไฟ นาน 60 นาที สำหรับวัสดุที่เป็นกระดาษ
นวัตกรรมใหม่ของตู้นิรภัยที่ผสมผสานDualite ประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน
นวัตกรรมใหม่ของตู้นิรภัยที่ผสมผสานDualite ประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน โจรกรรมและป้องกันไฟและช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของตู้ให้น้อยลง
เพิ่มขีดความสามารถสูงสุดในการป้องกันโจรกรรมด้วย การติดตั้งกลไก ล็อคอัตโนมัติและแผ่นกันเจาะ T200X เคลือบด้วยคาร์ไบด์
ระบบล็อคมาตรฐานแบบ 1 กุญแจ 1 รหัส สามารถติดตั้ง ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นอุปกรณ์เสริม
DuoGuard ทุกรุ่นสามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน เพื่อเพิ่มพื้นที่ ในการจัดเก็บสิ่งของได้ตามความต้องการ
สามารถเพิ่มอุปกรณ์เพื่อจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานกันไฟ NT Fire 017-60 กันไฟนาน 60 นาที
DuoGuard ดีไซน์ทันสมัย สวยงาม ประสิทธิภาพใน การป้องกัน โจรกรรมและ ป้องกันไฟสูงขึ้นแต่น้ำหนักเบาลง
ควบคุมการเปิด-ปิดด้วยสลักกลอนแบบ 3 ทิศทางทำจากเหล็กกล้า
ระบบล็อค
ระบบล็อคมาตรฐานแบบ 1 กุญแจ 1 รหัส สามารถเลือก ติดตั้งระบบล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นอุปกรณ์เสริม ระบบล็อคทุกแบบ ได้รับการทดสอบและรับรองมาตรฐานจาก สถาบัน ECB.S ตามมาตรฐาน EN-1300
ระบบล็อคแบบรหัสอิเล็กทรอนิกส์ ของ DuoGuard ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย Class B จาก ECB.S มีคุณสมบัติ ดังนี้
มี 1 รหัสมาสเตอร์ 1 รหัสซูเปอร์ไวเซอร์และ 7 รหัสผู้ใช้งาน
สามารถหน่วงเวลาการเปิดตู้หลังจากใส่รหัสได้นาน 99 นาทีและ ยกเลิกการหน่วงเวลาได้
เสียงสัญญาณดังทันที เมื่อเกิดการงัดแงะหรือทุบทำลายตัวรหัส
การทดสอบการกันไฟ
DuoGuard ผ่านการทดสอบกันไฟ EN1047-1 กันไฟนาน 60 นาที สำหรับวัสดุจำพวกกระดาษ จากสถาบัน ECB.S ซึ่งเป็นสถาบันทดสอบมาตรฐาน สำหรับสินค้าด้านความปลอดภัย และป้องกันไฟของสหภาพยุโรป
ขั้นตอนการทดสอบ
นำตู้ที่ต้องการทดสอบเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 1,000 C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
นำตู้ออกจากเตาเผาปล่อยให้อุณหภูมิลดลง เปิดตู้ออกแล้ววัด อุณหภูมิภายในตู้ ต้องไม่เกิน 150 C
การทดสอบป้องกันโจรกรรม
DuoGuard ได้รับการรับรองมาตรฐาน การป้องกันโจรกรรมจาก ECB.S ตามมาตรฐาน EN1143-1 ของ สหภาพยุโรปด้านการป้องกันโจรกรรม เครื่องมื่อที่ใช้ในการทดสอบเริ่มตั้งแต่ การใช้เครื่องมือในการงัดแงะด้วยแรง คนไปจนถึงเครื่องมือที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
รายละเอียดตู้นิรภัยดูโอการ์ด
รายละเอียดตู้นิรภัยดูโอการ์ด

กลับสู่หน้าหลัก